Szkolenia i coaching to dwa obszary naszej działalności.

W swojej pracy trenerskiej stosujemy określone podejście oparte na psychologii pozytywnej, która zajmuje się naukowym badaniem dobrostanu i spełnienia człowieka, wyjaśnia, na czym polega „życie dobrze przeżywane” oraz co do niego prowadzi.

Dlaczego Pracownia Pozytywnego Rozwoju?

  • Podstawowe hasło i klucz do naszej metody pracy to rozwijanie zasobów w oparciu o metody psychologii pozytywnej.
    Z tej perspektywy na szkolenia i coaching można patrzeć w kategoriach pozytywnych emocji i zasobów człowieka oraz organizacji.
  • Łącząc naszą wiedzę i praktykę z dziedzin psychologii uczenia się, psychologii pozytywnej, coachingu oraz pedagogiki twórczości, oferujemy integralne podejście, umożliwiające poprawę jakości życia osobistego i zawodowego.
  • Nasza oferta opiera się na precyzyjnie dobranych metodach, które polegają na uruchamianiu zasobów rozumianych jako siły charakteru.
    Celem proponowanych oddziaływań jest relacja partnerska z certyfikowanymi trenerami / coachami.

Kluczowe zagadnienia w ofercie Pracowni Pozytywnego Rozwoju

Przyjmując pozytywny model człowieka, kluczowe w naszej ofercie są następujące zagadnienia:

jakość życia; zasoby osobiste i grupowe; dobrostan emocjonalny; kreatywność; twórcze rozwiązywanie problemów; siły charakteru; osobista efektywność; efektywny zespół; nastawienie na rozwój; strategie rozwijające zasoby; pozytywna reinterpretacja niepowodzeń.

Pozytywność nie oznacza , że mamy się kierować hasłami ”Uśmiechnij się, nieważne co by się działo” albo „Don’t worry, be happy”. To są po prostu powierzchowne slogany. Pozytywność jest głębsza. Obejmuje cały wachlarz pozytywnych emocji – od aprobaty do miłości, od rozbawienia do radości, od nadziei do wdzięczności (…)
Barbara L. Fredrickson, (2011)